Bijzondere overnachtingen bij Dromen aan Zee (2024)

OVER HARLINGEN

Bijzondere overnachtingen bij Dromen aan Zee (1)

Harlingen is de enige zeestad van Fryslân. Een stad vol monumenten en geschiedenis. Vanuit de stad vertrekken de veerboten naar de Waddeneiland Vlieland en Terschelling. Een grote vloot historische schepen heeft Harlingen als thuishaven. Harlingen heeft een levendig handelsverleden en is een belangrijke visserijhaven. De sfeer is er gemoedelijk. De ligging aan UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee is adembenemend mooi. En op de grens tussen stad en wad staan onze vier droomverblijven.

OVER ONS

Dromen aan Zee is gestart met de aankoop en verbouw van de Vuurtoren van Harlingen; een initiatief van de cultureel ondernemer die nog steeds eigenaar is. Al in de derde maand na de opening van de vuurtoren in zijn nieuwe functie, bereikte de vuurtoren een bezettingsgraad van 100 procent. In de jaren erna werden de Reddingsboot en Havenkraan van Harlingen toegevoegd. De reddingsboot is onlangs na 23 jaar trouwe dienst uit de vaart genomen. Vandaag hebben de overgebleven grote jongens twee ‘zusjes’: Wachter en Ahoy. Het beheer van de vier historische objecten is in handen van Hilda en Patrick Uphoff en hun team.

ARRANGEMENTEN

In Harlingen zijn talloze leuke restaurants te vinden. In alle prijsklassen en met uiteenlopende culinaire tradities. Restaurant ’t Havenmantsje neemt een bijzondere plek in. Dat is niet alleen te danken aan het prachtige gebouw en de fraaie situering aan de haven. Het is ook en vooral de verdienste van eigenaar en meester-kok Marco Poldervaart.

Bijzondere overnachtingen bij Dromen aan Zee (2)

Dromen aan Zee biedt in samenwerking met ’t Havenmantsje een tweetal arrangementen aan, die in combinatie met elk van onze verblijven te boeken zijn. Poldervaart en zijn brigade zullen u verrassen met een voortreffelijk diner van producten uit het Friese achterland en de Waddenzee.

Voor een 5-gerechten diner met twee personen betaalt u 150 euro bovenop de overnachtingsprijs.
(Dit diner is exclusief dranken.)

Voor een 6-gerechten diner met twee personen betaalt u 280 euro bovenop de overnachtingsprijs.
(Dit diner is inclusief aperitief, wijnarrangement, tafelwater, koffie en friandises.)

PRIJZEN

VUURTOREN EN HAVENKRAAN

Voor 2 personen, inclusief uitgebreid ontbijt:

Per nacht, zondag t/m donderdag € 349
Per nacht, vrijdag en zaterdag € 379

Twee nachten met de Kerstdagen € 749
Per nacht jaarwisseling € 629

Tijden

Aankomst 16.00 uur
Vertrek 12.00 uur

WACHTER EN AHOY

Voor 2 personen:

Per nacht, zondag t/m donderdag € 189 (minimaal twee aaneengesloten dagen)
Per nacht, vrijdag en zaterdag € 299

Volle week (van 01-07 t/m 15-09) €1495
Volle week (van 01-04 t/m 30/06 en van 16-09 t/m 19-10) € 995
Volle week (van 20-10 t/m 31-03) € 895

Twee nachten met de Kerstdagen € 699
Jaarwisseling € 599

Ontbijt voor 2 personen € 40 (per overnachting, ’s ochtends bezorgd)

Tijden

Aankomst 15.00 uur
Vertrek 11.00 uur

EXTRA’S (voor alle locaties)

Grote fles champagne in koeler bij aankomst € 55
Champagneontbijt (meerprijs) € 30
Rode rozen per stuk € 5

CADEAUBON

Verras vrienden, familie of zakelijke relaties met een originele cadeaubon voor een unieke overnachting in een van de vier objecten. Je bepaalt zelf de waarde van de cadeaubon (vanaf € 100). Zijn de kosten voor de hotelovernachting hoger dan de waarde van de cadeaubon, dan betalen je gasten het resterende bedrag.

Na het invullen en verzenden van het formulier* ontvang je binnen twee werkdagen een voucher in PDF-formaat en een factuur per e-mail. Je gasten kunnen zelf hun overnachting via onze website boeken. Je kunt de tekst voor op de cadeaubon in elke taal aanleveren, dan zorgen wij dat de gehele voucher in die taal wordt aangeboden.

De cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig vanaf de aanschafdatum.

Uw gegevens:

Naam

Adres

Contact gegevens

Gegevens gast(-en):

Naam gast(-en)

Cadeaubon

Wat mogen we op de cadeaubon zetten?

Keuze locatie en extra’s

Vuurtoren en Havenkraan

Voor 2 personen, inclusief uitgebreid ontbijt:

Wachter en Ahoy

Voor 2 personen:

Algemene cadeaubon (vanaf € 100)

Als u voor deze optie kiest is de cadeaubon inwisselbaar bij zowel de Havenkraan, de Vuurtoren als Wachter en Ahoy. U kunt hier zelf een bedrag invullen vanaf € 100.

Extra’s (voor alle locaties)

Bevestigen

Verzenden

Aanvraag verstuurd

Bedankt voor uw aanvraag. We gaan er mee aan de slag!

CONTACT

Tel +31(0)613344313
E-mail info@dromenaanzee.nl

Bijzondere overnachtingen bij Dromen aan Zee (3)

Vuurtoren van Harlingen

Havenweg 1
8861 XH Harlingen, Nederland

Bijzondere overnachtingen bij Dromen aan Zee (4)

VuurtorenWachter

Dalpad 9A
8861 XH Harlingen, Nederland

Bijzondere overnachtingen bij Dromen aan Zee (5)

Havenkraan

Dokkade 5
8862NZ Harlingen, Nederland

Bijzondere overnachtingen bij Dromen aan Zee (6)

Havenkraan Ahoy!

Dalpad 9D
8861 XH Harlingen, Nederland

Correspondentie

Dromen aan Zee
Abraham Kuyperstraat 23
8862VN Harlingen, Nederland

KVK-nummer: 01159726
Btw-nummer: NL001523679B46

Bijzondere overnachtingen bij Dromen aan Zee (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated:

Views: 5333

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.